Bismillah,Laa haulawa quwwatailla billahi,Covid Malaysia di Feb/16/2021 = 2720 kes tve baru Allahuakbar

Bismillah,tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan dari Allah,elak tulis yang bukan bukan Laa haulawala quwwatailla…

'