Akhiri dengan renungan .Sumber A l Quran,surah An-Naml,ayat 73
Auzubillahi minash syaithonirrojeen .Bismillahirrohmanirroheem.

Maksud terjemahan ayat =
73.''Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai kurnia untuk manusia,
,tetapi kebanyakkan mereka tiada berterimakasih (kepadaNya)".

sadaqallahull a'zeem

Sekian Terimakasih Allah Terimakasih semua Hasbunallah walnikmal wakeel

You cannot copy content of this page