Bismillah,Subhnallah wabihamdih subhnallah hill a’zeem,C19M+Baru = 15,759 Allahuakbar

Bismillah,Laa illa haillallah Muhammadur Rasulullah Allahumma solli a’ala Muhammad wa’ala a’li Muhammad Alhamdulillah Bismillah,subhanallah wabihamdih subhnallah…

'