Ketoprofen ,Plaster,koyok,Pain Killer

Salam sejahtera,, Temui nota ubat ketika ini di popular  panggil koyok seperti gambar Nama Generik:Ketoprofen 30mg…

'